Over het project

Dit is Zon op Zaan!

De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om de uitstoot van CO2 in 2020 met 100 kiloton per jaar terug te brengen. In het landelijke Energieakkoord zijn met het bedrijfsleven afspraken gemaakt over het treffen van energiebesparende maatregelen en het tempo waarin die moeten worden gerealiseerd. 

Duidelijk is dat de energiebesparing die hiermee wordt gerealiseerd nog niet de verlangde CO2-reductie oplevert: er moet dus méér worden gedaan. De gemeente wil daarom naast energiebesparing overgaan tot het treffen van maatregelen die leiden tot een energietransitie; het opwekken van energie uit bijvoorbeeld wind en zon.

Veel dakoppervlak geschikt
In Zaanstad zijn veel ondernemers en bedrijven. Een deel van die bedrijven heeft een groot dakoppervlakte. Onderzoek wijst uit dat er 585 daken zijn met een oppervlakte van 1.500 m2 of meer voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit is vergelijkbaar met de oppervlakte van 476 voetbalvelden. Naar verwachting kan 50% van dit dakoppervlak worden ingezet voor het opwekken van zonne-energie.Besparen maar!
Dit betekent dat het mogelijk is om ongeveer 700.000 zonnepanelen te plaatsen. Dat levert de bedrijven een besparing op hun energielasten op. Zo’n hoeveelheid panelen is bovendien goed voor het opwekken van 175 MWp en het reduceren van ongeveer 80 kiloton aan CO2-uitstoot!

Ambitie
De inzet van Zaanstad is om de komende twee jaar 70.000 panelen op daken van bedrijven en maatschappelijk vastgoed geplaatst te krijgen. Daarom is dit jaar het project Zon op Zaan gestart. Doel van het project is Zaanse bedrijven enthousiast te maken voor het opwekken van energie uit zon. Voor de aanschaf van zonnepalen kunnen bedrijven gebruik maken van een subsidieregeling van de rijksoverheid, de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Vanuit het project krijgen geïnteresseerde bedrijven bovendien gratis ondersteuning bij het technisch haalbaarheidsonderzoek voor het plaatsen van de zonnepanelen tot en met de SDE+-subsidieaanvraag die de financiële haalbaarheid van dit soort projecten mogelijk maakt.


Belangstelling Zaans bedrijfsleven
Vanuit het Zaanse bedrijfsleven blijkt er brede steun en interesse te zijn voor dit belangrijke duurzaamheidsvraagstuk. De eerste resultaten vanuit het bedrijfsleven zijn zeer bemoedigend. Op bedrijventerrein Noorderveld/Molletjesveer loopt al een project voor de plaatsing van 13.000 zonnepanelen en is de SDE+-subsidie al in 2016 toegekend. Ook zijn bedrijven, zoals Albert Heijn op haar nieuw te bouwen distributiecentrum in Zaandam, zelf al bezig zo veel mogelijk zonnepanelen op hun gebouwen te plaatsen en de energietransitie in gang te zetten. Lees hier de eerste ervaringen van anderen

Barrières wegnemen
Zonne-energie speelt een belangrijke rol in het beleid van de gemeente Zaanstad om vaart te maken met verduurzaming. Nog niet alle ondernemers weten wat zonne-energie voor hun bedrijf kan betekenen en hoe dat het best gerealiseerd kan worden.

Het programma Zon op Zaan geeft daarom inzicht in de mogelijkheden en neemt barrières weg.